16 maj 2024

16 maj 2024

Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru, w tym do czasowego składowania – wersja 1.9.

Przez:

Sekcja: Aktualności

MF poinformowało, że na stronie Podatki.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie) w zakładce Cło / Informacje dla przedsiębiorców / AEO i uproszczenia celne / Procedura uproszczona zostały opublikowane „Wytyczne w sprawie miejsc uznanych i wyznaczonych do przedstawienia towaru, w tym do czasowego składowania” wersja 1.9.

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności miejsc uznanych dla wywozu, w związku z planowanym wdrożeniem 31 października 2024 roku systemu AES/ECS2 PLUS oraz w związku z końcem okresu przejściowego dla pozwoleń na wpis do rejestru zgłaszającego realizowanych w wywozie na zasadzie procedury w miejscu.(Źr.puesc.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet