18 kwi 2019

18 kwi 2019

Wyrok TSUE w sprawie korekty VAT w związku z leasingiem zwrotnym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W wyroku z 27 marca 2019 r. (sygn. akt C-201/18) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że leasing zwrotny powoduje konieczność korekty VAT odliczonego od nieruchomości będących przedmiotem leasingu.Sprawa dotyczy transakcji sale and lease back niepodlegających opodatkowaniu VAT  (sprzedaż i leasing zwrotny), które służą wyłącznie zwiększeniu płynności finansowej leasingobiorcy.  Nieruchomości będące przedmiotem leasingu, sprzedane podmiotom finansującym, pozostały w posiadaniu spółki -leasingobiorcy, która  wykorzystywała je w sposób ciągły do celów przeprowadzanych przez nią opodatkowanych transakcji. (Źr. www. curia.europa.eu pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet