22 gru 2017

22 gru 2017

Wyrok ETS w sprawie regularnego odpoczynku tygodniowego kierowców w pojeździe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał w dniu 20 grudnia  2017 r. orzeczenie  (C-102/16)  w sprawie odbioru przez kierowców regularnego  odpoczynku tygodniowego stwierdzając, że kierowcy nie mogą odbierać go w kabinie pojazdu.

ETS wydał orzeczenie w trybie prejudycjalnym, na zapytanie złożone przez Raad van State (sąd belgijski), czy Rozporządzenie 561/2006 zakazuje spędzania przez kierowców regularnych okresów odpoczynku  tygodniowego w pojeździe.

ETS stwierdził, że przedmiotowe rozporządzenie harmonizujące ustawodawstwo socjalne w sektorze transportu drogowego wyraźnie zakazuje kierowcom odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w pojeździe.
Trybunał w powyższej sprawie orzekł, że kierowcy nie mogą odbierać regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, w którym natomiast   może być odebrany – po spełnieniu określonych warunków – skrócony tygodniowy okres odpoczynku.

W wydanym wyroku ETS zwrócił uwagę na następujące zapisy Rozporządzenia 561/2006 , a mianowicie,   że za każdym razem, gdy rozporządzenie odnosi się do terminów „regularny tygodniowy okres odpoczynku” i „skrócony tygodniowy okres odpoczynku„, stosowane jest ogólne sformułowanie  „tygodniowy okres odpoczynku„. Jednakże w odniesieniu do możliwości korzystania z okresów odpoczynku w pojeździe rozporządzenie stosuje ogólne wyrażenie „dzienny okres odpoczynku” – który obejmuje regularne i skrócone dzienne okresy odpoczynku – oraz szczególne wyrażenie „skrócony tygodniowy okres odpoczynku„. Ponieważ prawodawca UE  nie użył ogólnego wyrażenia „tygodniowy okres odpoczynku„, aby objąć dwa rodzaje tygodniowego okresu odpoczynku, stąd wyraźnie wynika, że zamierzał umożliwić kierowcy odbiór skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w pojeździe, ale zakazał mu tego w odniesieniu do regularnych tygodniowych okresów odpoczynku.            (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet