30 kwi 2019

30 kwi 2019

Wypoczynek tygodniowy kierowcow.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska w specjalnym liście wystosowanym do IRU wyjaśnia, że lokalne władze kontrolne w poszczególnych krajach członkowskich UE nie maja prawa żądać  od kierowców udokumentowania spędzenia tygodniowego 45 godz. wypoczynku poza kabiną. Innymi słowy, kierowcy nie muszą gromadzić dokumentów ( np. rachunków hotelowych ) aby udowodnić odpowiednim władzom  że wypoczynek spędzili poza kabiną pojazdu. Tym niemniej w przypadku złapania kierowcy „na gorącym uczynku”  – czyli gdy kontrola wykaże, że kierowca spędza właśnie wypoczynek tygodniowy w kabinie –  kierowca zostanie ukarany. (źr. CLECAT Newsletter 2019/14/ op. JS)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet