2 lut 2017

2 lut 2017

Wyniki finansowe armatorów kontenerowych budzą nadal niepokój

Przez:

Sekcja: Aktualności

K-Line – przychody operacyjne za 9 miesięcy roku podatkowego kończącego się 31 marca 2017 spadły w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 0 1,9 mld USD. Strata operacyjna wyniosła 303 mln USD mimo wzrostu przewozów o 5%.

OOCL – przewoźnik uzyskał dobry wynik w 4 kwartale 2016 r. w porównaniu do 4 kwartału 2015  – wzrost przychodów o 10,3%, wzrost ilości przewiezionych kontenerów o 20,2%, co jednak nie pozwoliło na zakończenie roku 2016  na plusie . Przychody ogółem za rok 2016 były niższe  o 9,9% mimo wzrostu przewozów o 9%.

Yang Ming – niepokojące informacje płyną z raportu  Drewry Financial Research Services (DFRS) na temat sytuacji finansowej tego przewoźnika – wysokość zakumulowanej  od 2009 r. straty- 1,2 mld USD, straty za 3 kwartały 2016 r. – ok USD 400000 i przewidywanej straty także w 2017 r. W ramach poprawy sytuacji finansowej jeszcze w listopadzie 2016 r. zarząd armatora ogłosił obniżenie wynagrodzeń członków zarządu o 50%, a kadry kierowniczej o 30%.  Jak sugeruje raport, nie wyklucza się pomocy ze strony  rządu Taiwanu, który posiada 33,3% udziałów, czy połączenia z  państwowym Taiwan International Port Corporation (TIPC), natomiast raczej mało prawdopodobne wydaje się połączenie z Evergreen ( własność  prywatna).  W reakcji  na raport Yang Ming  wydał oświadczenie, zapewniając klientów i dostawców o swojej wypłacalności i braku ryzyka nie wywiązania się ze zobowiązań finansowych. Jednocześnie poinformował o dokapitalizowaniu firmy funduszami pochodzącymi od różnych podmiotów (rządowych, prywatnych), w tym banków i instytucji finansowych oraz zwiększeniu udziału Ministerstwa Transportu i Komunikacji o ponad posiadane aktualnie 33,3%.       (źr. www.transportjournal.com, www.theloadstar.co.uk – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet