1 kwi 2020

1 kwi 2020

Wykaz państw, które zawiesiły przepisy dot. czasu pracy i odpoczynku kierowców 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Codziennie przybywa państw, które w związku z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 zawieszają tymczasowo egzekwowanie niektórych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów ciężarowych i odpoczynku kierowców, określonych w rozporządzeniu (WE) nr  561/2006.

Aktualizowany wykaz państw unijnych, które dokonują takich odstępstw, znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej COVID-19 – link do listy dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf

Szczegółowe dane dotyczące tymczasowych odstępstw gromadzi także międzynarodowa organizacja Euro Contrôle Route. Można je znaleźć na stroie:https://www.euro-controle-route.eu/news/1132/enforcement-measures-covid-19%C2%A0(Źr.www.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet