4 lut 2021

4 lut 2021

Wyjaśnienia w sprawie wypełniania druku CIT-ST

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów zamieścilo na swojej stronie internetowej  instrukcję w sprawie prawidłowego wypełniania formularza CIT-ST (Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych).Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone. Przepisy dotyczące sposobu wypełnienia informacji CIT-ST nie nakazują comiesięcznego składania druków CIT-ST przez podatników.Więcej informacji na ten temat na stronie: Wyjaśnienia w sprawie wypełniania druku CIT-ST (podatki.gov.pl)     (Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet