28 kwi 2021

28 kwi 2021

Wydłużenie terminów na złożenie TPR

Przez:

Sekcja: Aktualności

Opublikowana została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 694).

Na mocy art. 16 pkt 4 ww. ustawy wprowadzono zmiany do art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, …(Dz. U. poz. 1842), polegające na:

  1. Wydłużeniu terminu na złożenie informacji o cenach transferowych:
    • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
    • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
  2. Wydłużeniu terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:
    • do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
    • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie zmiany ujęte w art. 16 pkt 4, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2021 r.(Źr.www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet