9 lis 2020

9 lis 2020

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 20 października 2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi  wejdzie w życie 18 listopada 2020 r.

PARP może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą w Polsce, pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” (o którym mowa w umowie zawartej między ministrem inwestycji i rozwoju a norweskim ministerstwem spraw zagranicznych, nazywanego dalej „wsparciem NMF”).

Wsparcie NMF może być udzielone na realizację projektu polegającego na wdrożeniu albo opracowaniu i wdrożeniu innowacji:

  • mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku albo
  • w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, w tym mających na celu poprawę jakości środowiska, albo
  • mających na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa poprzez rozwiązania technologiczne, w tym dla osób starszych.

Kwota wsparcia NMF nie może przekroczyć 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Agencja może udzielić podmiotowi wskazanemu przez Komitet Współpracy, o którym mowa w umowie w sprawie programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 pomiędzy Polską a Norwegią, na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań bilateralnych między obu krajami. Wsparcie jest udzielane na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań określonych w umowie o udzielenie wsparcia, poniesionych od dnia jej zawarcia, z przeznaczeniem na tworzenie sieci kontaktów, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami polskimi a norweskimi.

Agencja może również udzielić przedsiębiorcy mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz prowadzącemu w naszym kraju działalność gospodarczą pomocy w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na realizację przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, którego celem jest rozwój. Taka pomoc na rozwój będzie udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka przedsięwzięcia, uzyskaniu pozytywnej decyzji agencji i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

Źródło: DGP e – wydanie z dn. 09.11.2020 r./HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet