8 lis 2019

8 lis 2019

Wsparcie armatorów śródlądowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym ( Dz.U. z dnia 08 października 2019 roku poz. 1901) określa zasady udzielania wsparcia finansowego armatorom śródlądowym oraz funkcjonowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego.

Stosownie do nowej regulacji, Bank Gospodarstwa Krajowego – na wniosek armatora – będzie udzielał kredytu preferencyjnego na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku, w sposób i na zasadach określonych w prawie bankowym. Wysokość oprocentowania kredytu preferencyjnego wyniesie 0,4 stopy redyskonta weksli określanej przez NBP. Ponadto, armatorzy będą mogli refinansować zakup m.in. środków ratunkowych, oznakowania nawigacyjnego oraz urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach – jeżeli w danym roku kalendarzowym przewidziano środki przeznaczone na ten cel w planie finansowym Funduszu Żeglugi Śródlądowej.  

Ustawa wchodzi w życie  dnia 09 listopada 2019 roku.( Źródło: DGP z dn. 08 – 11.11.2019 r., nr 217(5119) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet