28 lis 2019

28 lis 2019

Wnioski licencyjne – zasady dokumentowania zdolności finansowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Podmioty zobowiązane na mocy ustawy o rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych, które w danym roku już sporządziły sprawozdanie za poprzedni rok obrotowy, mają obowiązek dokumentować swoją sytuację za pomocą aktualnego sprawozdania. W przypadku ujawnienia w Krajowym Rejestrze Sądowym faktu złożenia sprawozdania, organ będzie żądał jego przedłożenia np. w postępowaniu o udzielenie dodatkowego wypisu z licencji. Więcej informacji : http://www.pspdgdynia.pl/?q=node/843 ( Źródło: http://www.pspdgdynia.pl/?q=node/843 /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet