1 lip 2022

1 lip 2022

WŁOCHY: Logistyka we włoskim kodeksie cywilnym

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 29 czerwca 2022  roku pojęcie logistyki znalazło się we włoskim kodeksie W tym celu konieczne było przekształcenie przez Izbę DL 36/2022 na PNRR (AC 3656) , która zawierała poprawkę podpisaną przez senatora Nazario Pagano , z którą ustawodawca uznaje istnienie i rolę logistyki oraz umowy określającej jej wykonanie.

Aby zrozumieć zakres nowelizacji, należy zapoznać się z art. 1667 bis kc, który brzmi następująco:
„ Jeżeli przedmiotem umowy jest łączne świadczenie dwóch lub więcej usług logistycznych związanych z działalnością recepcyjną, przekształcenie, przechowanie, przechowanie, przewóz, przekazanie i dystrybucję towarów innego podmiotu, przepisy dotyczące umowy przewozu stosuje się do czynności przenoszenia rzeczy z jednego miejsca na drugie, o ile są ze sobą zgodne ”.

W praktyce, jeśli nasza interpretacja jest poprawna, rozróżnia się wszystkie czynności dotyczące momentu logistycznego („odbiór, przekształcenie, składowanie, przechowanie, wysyłka, przekazanie” towaru) od tych, które dotyczą momentu transportu, – które służą do przemieszczania rzeczy z miejsca na miejsce – nie stosuje się przepisów o zamówieniach, publicznych ale o transporcie.

Zasadnicza różnica dotyczy także kwestii odpowiedzialności klienta.

Więcej pod linkiem:

https://www.uominietrasporti.it/senza-categoria/svolta-storica-la-logistica-entra-nel-codice-civile/

(Źródło: Uominitransporti.it z dn. 29.06.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet