17 lip 2018

17 lip 2018

Włochy- kabotaż – zmiana zasad delegowania

Przez:

Sekcja: Aktualności

10 lipca 2018 roku  włoskie ministerstwo infrastruktury wydało okólnik dotyczący zmian w zasadach delegowania pracowników transportu drogowego.

Zasady delegowania pracowników  dotyczą jedynie przewozów kabotażowych. Oprócz dotychczasowych obowiązków związanych z:

– elektronicznym zgłoszeniem pracowników do włoskiego Ministerstwa Pracy, w tym danych dotyczących oddelegowanych pracowników, datę rozpoczęcia i zakończenia pracy we Włoszech, miejsce wykonywania usługi (dane te muszą być przekazane najpóźniej ostatniego dnia przed rozpoczęciem oddelegowania, a wszystkie zmiany komunikowane najpóźniej w ciągu 5 dni od ich zaistnienia);

– zapewnieniem takich samych warunków pracy i płacy jak pracownikowi kraju przyjmującego (tj. zapewnienia takiego samego wynagrodzenia i takiego samego wymiaru urlopu, jaki gwarantują układy zbiorowe danej branży);

– ustanowieniem przedstawiciela we Włoszech, który będzie zobowiązany przechowywać powyżej wskazane dokumenty i pozostawać do dyspozycji kompetentnych służb kontrolnych;

– przechowywaniem kopii dokumentacji pracowniczej we Włoszech, to jest zarówno podczas oddelegowania, jak  i do 2 lat od dnia jego zakończenia ) następujących dokumentów w języku włoskim: umowy zatrudnienia, potwierdzenia wypłat, zaświadczenia dotyczącego okresów oddelegowania, dokumentów potwierdzających ubezpieczenie społeczne osób delegowanych,

wprowadza się następujące wymogi:

–   kwartalny okres ważności zgłoszenia delegowania kierowcy w danej firmie transportowej;

– obowiązek posiadania w kabinie pojazdu następujących dokumentów w języku włoskim:  potwierdzenie zgłoszenia delegowania, umowa o pracę, lista płac wraz z informacją o  warunkach zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania.

Okólnik w języku włoskim na stronie www.zmpd.pl          (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet