1 wrz 2020

1 wrz 2020

Wkrótce nowe zasady rozliczania eksportu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przygotowywany przez Ministerstwo Finansów pakiet zmian w ustawie o VAT tzw. Slim VAT przewiduje wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch do sześciu miesięcy. Jak tłumaczy MF, proponowana zmiana przepisu art. 41 ust. 9a ustawy o VAT wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym otrzymanie zaliczki (całości lub części zapłaty) przed dokonaniem dostawy towarów, umożliwi zastosowanie stawki 0 proc. dla eksportu towarów w odniesieniu do otrzymanej zaliczki, przy spełnieniu warunku, że wywóz towarów nastąpi w terminie sześciu miesięcy (a nie jak to jest obecnie jest w terminie dwóch miesięcy), licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zaliczkę, oraz w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. MF podkreśla, że wydłużenie terminu wywozu towarów do sześciu miesięcy jest korzystne dla podatników, którzy otrzymują zaliczki na poczet eksportu towarów. (Źródło: Prawo.pl dla LEX  z dn. 01.09.2020 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet