12 cze 2018

12 cze 2018

Wizyta studyjna przedstawicieli Komisji Europejskiej – Gdynia w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk

Przez:

Sekcja: Aktualności

11 czerwca, Gdynię odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej – prof. Kurt Bodewig (koordynator korytarza Bałtyk – Adriatyk) oraz Brian Simpson (koordynator Autostrad Morskich). Powodem wizyty studyjnej była prezentacja prac oraz planów dla rozwoju systemu transportowego Gdyni, obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a także żeglugi bliskiego zasięgu Gdynia – Karlskrona (Szwecja) – w ciągu korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.
Wizyta ta ma istotne znaczenie. Koordynatorzy niedawno opublikowali swoje dokumenty programowe, które są podstawą wydatkowania środków unijnych na projekty transportowe w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk.  Na ok. 550 projektów, przewidzianych do realizacji do 2030 r. w całym pasie korytarza Bałtyk – Adriatyk, 21 z nich (o wartości ok. 3 mld euro) będzie realizowanych w Gdyni. Projekty gdyńskie dotyczą m.in.: połączenia centrum miasta z północnymi dzielnicami, modernizacji Estakady Kwiatkowskiego, poprawy kolejowej dostępności portu Gdynia, budowy Via Maris (Droga Czerwona oraz północny odcinek Obwodnicy Trójmiasta), czy budowy publicznego terminalu promowego. Ważnym ogniwem obsługującym ładunki i pasażerów w relacji Gdynia-Karlskrona (Europa Środkowa-Skandynawia) jest autostrada morska. Połączenie to posiada jeden z największych potencjałów wzrostu w regionie Morza Bałtyckiego.
Wizyta koordynatorów w Gdyni stanowiła również forum dyskusyjne ok. 100 interesariuszy korytarza w Polsce, m.in. ministerstw, urzędów marszałkowskich, gmin, operatorów kolejowych i drogowych. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk oraz stowarzyszenia Baltic Link podpisali list intencyjny dotyczący zmian i korekt związanych z korytarzami transportowymi, które mają nastąpić w 2023 r. Będą one realizowane m.in. w ramach projektu TENTacle, którego jednym z celów jest przekonanie unijnych urzędników o konieczności przedłużenia korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk z Gdyni do Szwecji, Norwegii i Finlandii. Podpisano także polsko-szwedzkie porozumienie na rzecz starań o przedłużenie korytarza transportowego z Portu Gdynia aż do szwedzkiego węzła transportowego Alvesta w ramach projektu TENTacle. W dniu dzisiejszym koordynatorzy odbędą  podróż studyjną na trasie Karlskrona-.Alvesta.       (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet