28 cze 2022

28 cze 2022

Wizy dla kierowców ciężarówek z Białorusi

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm uchwalił 23 czerwca 2022 roku wraz z poprawkami, ustawę o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną, w której także jedna z przyjętych zmian dotyczy udzielenia kierowcom z Białorusi, pracującym dla polskich firm transportowych, wiz na terenie Polski, a także naklejek wizowych służących do przewozu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z tą poprawką, m.in. jeżeli ostatni dzień okresu pobytu na terenie Polski kierowcy będącego obywatelem Białorusi, wykonującego transport drogowy lub niezarobkowy przewóz drogowy, mających siedzibę w Polsce, na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Ponadto, jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Białorusi, przypada w okresie od 1 września 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 23.06.2022r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet