19 sty 2023

19 sty 2023

Wielka Brytania-Wkrótce grzywny za wwóz nielegalnych imigrantów  wzrosną nawet pięciokrotnie?

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rząd brytyjski chce już za miesiąc wprowadzić nowe stawki kar za przewóz nielegalnych imigrantów. Kary wzrosnąć mają nawet pięciokrotnie za każdego imigranta! Co więcej, praktycznie niemożliwe będzie ich uniknięcie.

10 tys. funtów za imigranta to będzie maksymalna suma grzywny. Za pierwszy przypadek przemytu w ciągu ostatnich 5 lat kara wynosić ma 6 tys. funtów dla odpowiedzialnej osoby (za imigranta). Dopiero każdy kolejny incydent oznaczać będzie 10 tys. za każdą przemycaną osobę. Maksymalna łączna kara za imigranta (czyli łączna suma kar dla odpowiedzialnych za przemyt i brak zabezpieczenia pojazdu) podwyższona zostanie z 4 tys. do 12 tys. funtów za pierwsze przewinienie i do 20 tys. funtów za każde kolejne.

Dodatkowo dojdą kary za nieodpowiednie zabezpieczenie pojazdu. Będzie to odpowiednio 1,5 tys. funtów za pierwszy przypadek w ostatnich 5 latach, 3 tys. za drugi i 6 tys. za trzeci i każdy kolejny. Jeśli chodzi o łączne kary to będzie to odpowiednio 3 tys., 6 tys. i 12 tys. funtów.

Choć w większości przypadków kar nie da się uniknąć, to jeśli udowodni się, iż zabezpieczono ciężarówkę, i podjęto wszelkie odpowiednie kroki (w tym np. zgłoszenie prób nieautoryzowanego otwarcia naczepy), to kara może zostać obniżona.

Autorzy projektu liczą, iż brytyjski parlament przyjmie dokument i wejdzie on w życie za niespełna miesiąc -13 lutego.
Przeczytaj całość artykułu na: https://trans.info/pl/kary-za-przewoz-nielegalnych-imigrantow-na-wyspy-wzrosna-322101(Źr.www.trans.info/pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet