13 wrz 2019

13 wrz 2019

Wejście w życie części przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja wprowadza zmianę w regulacjach określających zasady pobierania opłat portowych. Opłaty takie pobiera od użytkowników infrastruktury portowej podmiot zarządzający. Powinien mieć na względzie w tym wypadku zasady równego traktowania i niedyskryminacji użytkowników oraz potrzeby w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej. Nie pobiera się opłat portowych m.in. od jednostek pływających i pojazdów drogowych lub kolejowych Sił Zbrojnych RP, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Część przepisów ww. ustawy zacznie obowiązywać już od dnia 17 września 2019 roku, a pozostałe od 01 stycznia 2020 roku.(Źródło: DGP z dn.  12.09.19 r. nr 177 (5079)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet