11 gru 2017

11 gru 2017

Węgry zmiana w odniesieniu do przewozów nienormatywnych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Węgierskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (MKFE), że od  20 października 2017 roku uległy zmianie przepisy dotyczące zasad wykonywania przewozów nienormatywnych.  Z dniem 4 grudnia 2017 roku na przejściach granicznych Rajka oraz Hegyeshalom zostały zamknięte biura, gdzie wcześniej ,,na miejscu” można było wykupić odpowiednie zezwolenie. Uprawnionym organem do wydawania tych zezwoleń pozostaje nadal urząd:
Magyar Közút Zrt.
Útvonalengedélyezési osztály (Authorisation Department)
Fényes Elek u. 7-13.
1024 Budapest
Phone: + 36 1 819-9034

Została uruchomiona nowa strona internetowa zawierająca informacje dotyczące uzyskiwania tych zezwoleń, ale niestety jest ona dostępna jedynie w języku węgierskim –   ma być wkrótce przetłumaczona na język angielski i niemiecki.

Złożenie wniosku o zezwolenie odbywa się elektronicznie, wymagana jest rejestracja:
https://uvreoffice.kozut.hu/uvr-eoffice-web/login

Dostępna jest również lista firm-agentów, którzy mogą pośredniczyć w uzyskaniu zezwoleń na przewozy nienormatywne. Można je znaleźć na stronie:
http://internet.kozut.hu/utvonalengedelyezes/Lapok/speditorok.aspx (źr. www.zmpd.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet