19 kw. 2022

19 kw. 2022

Węgiel, koks i półkoks zostaną objęte systemem SENT

Przez:

Sekcja: Aktualności

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad objęciem systemem SENT przewozu towarów z pozycji CN 2701 i CN 2704. Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg. Zmiany nie będą miały jednak wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT. Obsługa zgłoszeń nie zmieni się.

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (projekt nr 535 we wpisie wykazu prac legislacyjnych).

Po wejściu w życie nowych przepisów, systemem SENT zostanie objęty przewóz towarów z pozycji:

  • CN 2701 – węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla,
  • CN 2704 – koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy.

Zgłoszeniu będą podlegały przesyłki tego towaru o masie powyżej 500 kg.

Z obowiązku zgłaszania zwolnione będą przewozy towarów:

  • których przewóz jest realizowany na podstawie art. 5 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857, ze zm.). Chodzi tu o przewozy, które rozpoczynają się na terytorium kraju;
  • objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;
  • w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 25 kg.

Jak zapewnia MF, zmiany nie będą miały wpływu na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT. Obsługa zgłoszeń nie zmieni się. Jedyne zmiany zostaną wprowadzone w słowniku PDR1300, poprzez rozszerzenie opisu towaru CN 2701 oraz CN 2704. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 19.04.2022 r. /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).