16 lis 2023

16 lis 2023

Wdrożenie AES/ECS2 PLUS od maja 2024 roku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z początkiem grudnia 2023 roku kraje członkowskie UE powinny wdrożyć nową wersję unijnego systemu obsługi eksportu (system AES). System ten nie przewiduje możliwości stosowania w operacjach eksportowych procedury uproszczonej „w miejscu” w dotychczasowej formie, która co do zasady realizowana jest bez udziału funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy obsłudze zgłoszenia Będzie to skutkować koniecznością realizacji tych operacji w procedurze standardowej.
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Polska podjęła decyzję o przesunięciu wdrożenia nowej wersji unijnego systemu obsługi eksportu (AES) na maj 2024 roku (także kilka innych krajów członkowskich UE zgłasza opóźnienie jego wdrożenia).

Obecnie w całym kraju organizowane są spotkania przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z przedsiębiorcami mające na celu zdiagnozowanie potencjalnych problemów, jakie może spowodować zmiana prawa wynikająca z unijnego kodeksu celnego. Rozmowy z biznesem mają na celu ustalenie skali zapotrzebowania na obsługę zgłoszeń poza obecnymi godzinami pracy placówek KAS.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb w niektórych oddziałach celnych może zostać wprowadzona całodobowa obsługa zgłoszeń, w innych natomiast – wydłużone godziny pracy. Zdaniem Ministerstwa, przedsiębiorcy dokonujący operacji wywozowych w schemacie międzynarodowym (tj. gdy miejsce złożenia zgłoszenia wywozowego i rozpoczęcia transportu jest w Polsce, a urząd celny, przez który towary opuszczają terytorium UE – w innym kraju, poza Polską) powinni się zaopatrzyć w oprogramowanie AES/ECS2 PLUS przed 1 maja 2024 roku, bo wtedy będzie ono już dla takich operacji. obowiązkowe. Ministerstwo Finansów pracuje też nad dalszym zautomatyzowaniem odpraw eksportowych, tak by ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować konieczność ingerencji manualnej funkcjonariusza w proces obsługi zgłoszenia celnego. (Źr.www.puesc.pl-K.O.)

Z początkiem grudnia 2023 roku kraje członkowskie UE powinny wdrożyć nową wersję unijnego systemu obsługi eksportu (system AES). System ten nie przewiduje możliwości stosowania w operacjach eksportowych procedury uproszczonej „w miejscu” w dotychczasowej formie, która co do zasady realizowana jest bez udziału funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy obsłudze zgłoszenia Będzie to skutkować koniecznością realizacji tych operacji w procedurze standardowej.
Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Polska podjęła decyzję o przesunięciu wdrożenia nowej wersji unijnego systemu obsługi eksportu (AES) na maj 2024 roku (także kilka innych krajów członkowskich UE zgłasza opóźnienie jego wdrożenia).

Obecnie w całym kraju organizowane są spotkania przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej z przedsiębiorcami mające na celu zdiagnozowanie potencjalnych problemów, jakie może spowodować zmiana prawa wynikająca z unijnego kodeksu celnego. Rozmowy z biznesem mają na celu ustalenie skali zapotrzebowania na obsługę zgłoszeń poza obecnymi godzinami pracy placówek KAS.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb w niektórych oddziałach celnych może zostać wprowadzona całodobowa obsługa zgłoszeń, w innych natomiast – wydłużone godziny pracy. Zdaniem Ministerstwa, przedsiębiorcy dokonujący operacji wywozowych w schemacie międzynarodowym (tj. gdy miejsce złożenia zgłoszenia wywozowego i rozpoczęcia transportu jest w Polsce, a urząd celny, przez który towary opuszczają terytorium UE – w innym kraju, poza Polską) powinni się zaopatrzyć w oprogramowanie AES/ECS2 PLUS przed 1 maja 2024 roku, bo wtedy będzie ono już dla takich operacji. obowiązkowe. Ministerstwo Finansów pracuje też nad dalszym zautomatyzowaniem odpraw eksportowych, tak by ograniczyć lub nawet całkowicie wyeliminować konieczność ingerencji manualnej funkcjonariusza w proces obsługi zgłoszenia celnego. (Źr.www.puesc.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet