3 cze 2024

3 cze 2024

Wchodzą w życie przepisy dotyczące praktyk rozliczeniowych za demurrage i detention

Przez:

Sekcja: Aktualności

28 maja 2024 roku weszły w życie w pełni przepisy ostateczne dotyczące praktyk naliczania opłat za zatrzymanie i przestój wydane przez Federalną Komisję Morską (US Federal Maritime Commission – FMC) Stanów Zjednoczonych. Faktury wystawiane z tytułu opłat D&D od tej daty muszą być w pełni zgodne ze wszystkimi nowymi wymogami rozliczeniowymi.

Opublikowana przez FMC w lutym 2024 r. zasada określa nowe wymagania dotyczące sposobu, w jaki przewoźnicy morscy i operator terminalu muszą wystawiać rachunki za opłaty D&D: Podmioty wystawiające faktury muszą wystawiać faktury tylko tym stronom, które zawarły umowę na transport oceaniczny i składowanie, a nie pośrednikom lub innym dostawcom usług, a ponadto przewoźnicy i operatorzy terminali są zobowiązani do wystawiania faktur w ciągu 30 dni od chwili zaprzestania naliczania opłat oraz zapewniają 30 dni na zakwestionowanie opłat, podając jasne informacje na temat sposobu kwestionowania opłat. (Źródło: https://www.fmc.gov/final-rule-on-demurrage-detention-cleared-to-take-full-effect-may-28/ /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet