2 lis 2015

2 lis 2015

Ważny jest cel konferencji

Przez:

Sekcja: Bez kategorii

W wyroku z z 28 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2141/13 NSA orzekł, że wydatki na konferencję zorganizowaną w celu nawiązania współpracy z nowymi i utrzymania dotychczasowych klientów można uznać za koszty podatkowe.Wydatki te nie są wydatkami na reprezentację .Tylko koszty służące poprawie wizerunku firmy nie mogą być odliczone od przychodu. (Źr.Gazeta Prawna nr 212-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet