28 lis 2019

28 lis 2019

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla firm i zawierania umów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nie można zastrzec kary umownej za odstąpienie od umowy i niewykonanie zobowiązania pieniężnego (zwłoki w spełnieniu świadczenia) – brzmi sedno środowej uchwały siedmioosobowego składu SN, o sygn. akt III CZP 3/19. ( Źródło: Rzeczpospolita z dn. 21.11.2019 r. nr 271/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).