13 sty 2020

13 sty 2020

Warunki prowadzenia kursów z zakresu towarów niebezpiecznych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prowadzący kurs zapewnia prowadzenie zajęć dydaktycznych w sali wykładowej, która spełnia następujące wymagania:

  • Powierzchnia nie mniejsza niż 25 m2,
  • Jest wyposażona w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby na kursie,
  • Jest oświetlona, przewietrzana i posiada ogrzewanie,
  • Jest odizolowana od innych pomieszczeń w sposób zapewniający kursantom ciszę i brak wpływu czynników negatywnie oddziałujących na koncentrację uwagi lub przyswajanie wiedzy,
  • Jest wyposażona w materiały dydaktyczne i pomoce naukowe zapewniające prawidłową realizację celów kształcenia, obejmujące co najmniej plansze oraz prezentacje multimedialne.

Jeśli w Sali wykładowej prowadzone jest jednocześnie szkolenie dla więcej niż 20 osób, to określona powyżej powierzchnia zostaje zwiększona o 1 m 2 na każdą szkoloną osobę powyżej 20.

Kursant nie może uczestniczyć w więcej niż 8 godzinach lekcyjnych zajęć dziennie w przypadku, gdy bierze udział w więcej niż jednym kursie tego samego dnia.

Określono warunek wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu – tym warunkiem jest uczestnictwo w zajęciach zgodnie z programem kursu.

Rozporządzenie ministra infrastruktury oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 21 listopada 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wchodzi w życie 11 stycznia 2020 roku. ( Źródło:  DGP z dn. 10.01.2020 r. nr 6 (5159) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet