25 lut 2016

25 lut 2016

Wartość posiłków przekraczająca dietę podlega PIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pracodawca zapewniający pracownikowi wyżywienie podczas delegacji służbowej musi opodatkować przychód pracownika z tytułu nadwyżki wartości zapewnionego wyżywienia przekraczającej kwotę diety z tytułu podróży służbowej. Takie stanowisko zajął WSA w Gdańsku w wyroku z 19 stycznia 2016 r., sygn. I SA/Gd 739/15.(Żr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl- K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).