15 lis 2021

15 lis 2021

W najbliższym tygodniu będzie projekt w sprawie ograniczeń na granicy

Przez:

Sekcja: Aktualności

W najbliższym tygodniu do Sejmu trafi projekt wdrażający przepisy mające pozwolić na stosowanie ograniczeń w pasie przygranicznym, ale równocześnie na obecność mediów na tym terenie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami,  w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego – na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych, na czas określony, po zasięgnięciu opinii Komendanta Głównego Straży Granicznej – będzie mógł zostać wprowadzony zakaz przebywania na określonym obszarze strefy nadgranicznej. Od zakazu zostaną określone wyjątki. Źródło: Prawo.pl dla Lex z dn. 15.11.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet