21 gru 2021

21 gru 2021

W MF powstało Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Przez:

Sekcja: Aktualności

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora (COPI) zajmuje się obsługą kluczowych inwestorów tj.takich, którzy planują rozpocząć inwestycje o wartości minimum 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.)

COPI udziela im wsparcia na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia.

Do zadań Centrum należy udzielanie wsparcia w momencie rozpoczęcia inwestycji, jak i na kolejnych etapach jej realizacji. To również m.in.:

  • obsługa porozumienia inwestycyjnego (interpretacji 590),
  • współpraca z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz innymi instytucjami zajmującymi się inwestorami,
  • obsługa zapytań i zgłoszeń inwestorów.

Inwestor będzie mógł podpisać z Ministrem Finansów porozumienie dotyczące podatkowych skutków realizowanej inwestycji. Przedsiębiorca nie będzie musiał składać odrębnych wniosków do różnych organów KAS.

Dzięki Porozumieniu Inwestycyjnemu) inwestor w jednym miejscu otrzyma:

  • uprzednie porozumienie cenowe,
  • opinię zabezpieczającą,
  • indywidualną interpretację prawa podatkowego,
  • wiążącą informację akcyzową,
  • wiążącą informację stawkową.

Inwestorzy mogą kontaktować się z COPI pod dresem centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

Po Porozumienie inwestycyjne mogą zgłaszać się od 1 stycznia 2022 r., czyli od wejścia w życia podatkowej części Polskiego Ładu.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet