23 kwi 2019

23 kwi 2019

Via Carpatia priorytetem Europy

Przez:

Sekcja: Aktualności

17 kwietnia br. Parlament Europejski poparł nowelizację rozporządzenia w sprawie funduszu Łącząc Europę, zakładającą wpisanie szlaku Via Carpatia na listę priorytetowych inwestycji Unii Europejskiej.

W ramach wskazanego instrumentu, realizowane będą europejskie inwestycje transportowe w latach 2021-2027, a ujęcie w nim szlaku jest gwarancją przyznania środków dla tego projektu.

Via Carpatia to trasa międzynarodowa, która ma połączyć Kłajpedę z Salonikami, a całkowita jej długość w Polsce wyniesie ok. 760 km. Szlak ten stanowić będzie międzynarodowy korytarz transportowy, biegnący od Litwy przez Polskę, Słowację, Węgry, aż do Rumunii wraz z odcinkami transgranicznymi Białorusią i Ukrainą.

Warto ponadto wskazać, iż decyzja Parlamentu Europejskiego otwiera drogę do dalszych negocjacji i wpisania szlaku na całej jego długości do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Wniosek taki, został podpisany przez przedstawicieli m.in. Polski, Litwy, Słowacji, Węgier podczas odbywającej się w Łańcucie konferencji „Korzyści dla regionów, wynikające z wdrożenia trasy Via Carpatia”. (Źródło: gospodarkamorska.pl z dnia 18.04.2019 r./ A.PK))

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet