22 paź 2019

22 paź 2019

Uwolnienie środków z rachunku VAT od 01.11.2019 bez opłaty skarbowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Krajowa Izba Podatkowa opublikowała komunikat, w którym przypomniała o zasadach związanych z uwolnieniem zgromadzonych na rachunku VAT środkach pieniężnych.

W komunikacie wskazano, że obecnie przeksięgowanie środków pieniężnych na rachunek rozliczeniowy wymaga wystąpienia z wnioskiem do właściwego urzędu skarbowego, zaś zgoda organu podatkowego podlega opłacie skarbowej w wysokości 30 zł.

Natomiast, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1751) – od 1 listopada 2019 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, zdecydowano, aby dotychczasowa opłata skarbowa za wniosek dotyczący przekazania środków zgromadzonych na rachunek rozliczeniowy podatnika została zniesiona. Oznacza to, jak wskazała KIP, że wniosek złożony od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczący zgody na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT i przeksięgowanie ich na rachunek rozliczeniowy podatnika – będzie zwolniony od opłaty skarbowej. (Źr. Raport z monitoringu zmian legislacyjnych ATNEO –K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet