5 mar 2019

5 mar 2019

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki wystąpiła w piśmie z 19 stycznia br. do Ministerstwa Finansów z prośbą o wskazanie sposobu procedowania ,w tym dodanie na PUESC uprawnienia szczególnego w zakresie uwierzytelniania odpisów oryginałów pełnomocnictw .

W Newsletterze Służby Celnej Z14 z 22 lutego Ministerstwo Finansów poinformowało o istnieniu możliwości uproszczenia procedury składania oryginałów upoważnień w usłudze e-Klient przez niektórych klientów SISC.(na podstawie przepisów Ustawy Prawo celne z dnia 19 marca 2004 r.  Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669, 1697, 2227, 2244 art. 10a. ust.2b. w powiązaniu z art. 10b. ust.1 ). Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 10a ust. 2a.:

„Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis dokumentu, o którym mowa w ust. 2. Odpis takiego dokumentu może również uwierzytelnić osoba uprawniona przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych, jeżeli uprawnienie takie wynika z treści przedstawionego organom celnym upoważnienia dla tej osoby. Organ celny może w przypadku wątpliwości zażądać okazania oryginału dokumentu, o którym mowa w ust. 2.”.
Uwzględniając naszą prośbę Ministerstwo Finansów zamieściło procedurę uwierzytelniania odpisów oryginałów pełnomocnictw przez uprawnione osoby oraz składania ich w Wydziale Centralna Rejestracja w IAS w Poznaniu, w sposób elektroniczny w w/w Newsletterze.(K.O.)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet