23 mar 2016

23 mar 2016

Uwagi PISiL do zmian w prawie celnym i VAT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki w dniu 21 marca br. przekazała Ministerstwu Finansów uwagi do projektu Ustawy o zmianie Ustawy Prawo Celne oraz niektórych innych ustaw. Dotyczyły one głównie zmian w ustawie o VAT, a w szczególności:
– możliwości stosowania rozliczania VAT w deklaracji na podstawie dotychczasowych pozwoleń i braku przepisów przejściowych w tym zakresie,
-wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy objęcie towaru uproszczeniem , o którym mowa w art.166 oraz w art.182, jest dokonywane przez przedstawiciela bezpośredniego, w rozumieniu przepisów celnych.
-odejścia zarówno w prawie celnym jak i w ustawie o VAT od możliwości niepobierania odsetek, w sytuacji gdy podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania. Wskazaliśmy na niekorzystne zmiany dotyczące:
– konieczności działania w ramach przedstawicielstwa pośredniego przez przedstawiciela celnego na podstawie art.182 UKC- (pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego)i uniemożliwienie agencji celnej obsługi w procedurze uproszczonej – wpis do rejestru zgłaszającego specjalnych procedur celnych – wg informacji MF ( fiszka opublikowana na stronie MF)posiadacz pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego musi być posiadaczem pozwolenia na specjalną procedurę celną.
– wydłużenia do 10 lat terminu na powiadomienie dłużnika o powstaniu długu celnego w przypadku, o którym mowa w art. 103 ust. 2 unijnego kodeksu celnego.
– zmienioną formę zabezpieczeń celnych, którą zastąpiono gwarancje, tzw. zobowiązanie Gwaranta. Proponowana treść zobowiązania różni się w istotny sposób od obecnie stosowanych treści gwarancji zapłaty długu celnego oraz nie spełnia kryteriów udzielania gwarancji przez ubezpieczycieli uzgodnionych z reasekuratorami. ( K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet