16 mar 2018

16 mar 2018

UTK – informacja nt. opóźnień pociągów towarowych w 2017 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z danych opublikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) wynika, że   średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kwartale ubiegłego roku wzrósł do ponad 10 godzin.

Punktualność kolejowych przewozów towarowych wyniosła 34,18%. Średni czas opóźnień pociągów towarowych w IV kwartale wyniósł 643 minuty, przy czym największy odsetek stanowiły pociągi opóźnione powyżej 120 minut  ( łącznie 77,9%).

Punktualność pociągów towarowych spadała w ciągu całego 2017 roku. W I kwartale ubiegłego roku punktualność towarowych składów wynosiła 42,4%, w II kwartale spadła do 40,7%, w III kwartale do 37,1% , zaś w IV do 34,1%.

Średnie opóźnienie pociągu towarowego rosło od 427 minut w I  kwartale 2017 roku,  poprzez 496 minut w II kwartale, 596 minut w  III kwartale,  do 643 minut w  IV kwartale.       (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet