17 kwi 2020

17 kwi 2020

UTK- główne bariery przewozów towarowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Konsultacje przeprowadzone w 2019r.przez Urząd Transportu Kolejowego z organizacjami reprezentującymi korzystających z usług kolejowych przewozów towarowych potwierdziły, że główne bariery rynku związane są z podstawowymi parametrami ekonomicznymi – czasem i kosztem przewozu. Obydwie te bariery wynikają bezpośrednio z trzeciej, którą jest stan infrastruktury kolejowej.  Interesariusze kolei borykają się również z barierami systemowymi i  operacyjnymi  jak proponowany przez zarządcę rozkład jazdy pociągów, utrudniającymi efektywniejsze wykorzystanie kolei i jednocześnie powodujące przejmowanie znacznego wolumenu ładunków przez transport drogowy. Podmioty, z którymi przeprowadzono konsultacje wskazały, że pod pewnymi warunkami kolej jest w stanie wygrać z transportem drogowym. Jednym z tych warunków jest bez wątpienia pewność czasu dostawy. Jeżeli dostawa dotrze do miejsca przeznaczenia na czas, wówczas można właściwie zaplanować kolejne czynności logistyczne np. odbioru przesyłki w terminalu lub na bocznicy, przeładunku na zamówiony wcześniej transport drogowy, który dostarczy ją na dystansie ostatniej mili do miejsca przeznaczenia. Cały ten proces, a zwłaszcza jego skrócenie, spowoduje zmniejszenie kosztów działalności.

Z raportu wynika, że spółki kolejowe zauważają poprawę stanu infrastruktury, ale następuje to wolniej, niż by chciały-średnia prędkość pociągu towarowego w Polsce to trochę ponad 20 km na godzinę, w Niemczech trzy razy tyle. (Źr..www.wnp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet