5 gru 2023

5 gru 2023

Ustawy zmieniające funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Minister infrastruktury  ogłosił, że zamierza przedłożyć Radzie Ministrów projekty ustaw zmieniające zasady funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego. Stanie się ona służbą mundurową, zdolną wykonywać swoje obowiązki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Propozycja nowelizacji obejmuje dwie ustawy: ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw i ustawę o Inspekcji Transportu Drogowego.

Według Ministra zmiany, które proponuje MI doprowadzą do znacznego zwiększenia efektywności kontroli na polskich drogach.  Szef resortu infrastruktury zaznaczył, że zmiany będą miały pozytywny wpływ na efektywność wykonywanych przez ITD zadań. Możliwe będzie sprawniejsze reagowanie na sytuacje nagłe poprzez alokowanie większej liczby inspektorów dla dokonywania kontroli w określonych miejscach kraju.

Projekt zmian zakłada m.in. takie zmiany w strukturze organizacji ITD, które umożliwią szybką i skuteczną reakcję na lokalnie powstające negatywne zjawiska związane z ruchem samochodów ciężarowych. Duże znaczenie będzie miało także zapewnienie spójności zadań kontrolnych realizowanych przez poszczególnych wojewódzkich inspektorów. Co więcej, inspektorzy transportu drogowego pod względem prawnym zostaną zrównani z funkcjonariuszami innych służb kontrolnych. (Źródło: gov.pl/ HW)

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet