28 lut 2018

28 lut 2018

Ustawa zmniejszy limit paliwa przywożonego bez cła i akcyzy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do uzgodnień publicznych został przekazany projekt nowelizacji ustawy  Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym (nr UD353 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) .Zaproponowane w projekcie zmiany przewidują wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych i akcyzy do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Kierowcy, którzy  będą chcieli  wwieźć w baku auta więcej niż 200 litrów paliwa będą musieli zapłacić  cło, VAT i akcyzę.

Ograniczenia w ilości paliw zwalnianych z należności przywozowych i z akcyzy nie będą obowiązywały w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej, wiąże się to z  koniecznością przestrzegania wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym przypadku bilateralnych umów o międzynarodowych przewozach drogowych zawartych przez Polskę w szczególności z krajami, które po 1 maja 2004 r. nie stały się członkami Unii Europejskiej. Ograniczenia dotyczyć zatem będą polskich przewoźników nie obejmą zaś przewoźników z Rosji , Ukrainy czy Białorusi .

Do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe limity zwolnień.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwolnieniu od akcyzy podlega import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach:

–  pojazdów silnikowych, w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd,

– pojemników specjalnego przeznaczenia, w ilości nieprzekraczającej 200 litrów na pojemnik.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy o VAT  – 200 litrów .

Projekt zawiera również propozycję stosowania  w przepisach celnych takiego samego sposobu naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki obowiązuje na mocy regulacji określających pobór odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych zawartych w ustawie – Ordynacja podatkowa, co dodatkowo zagwarantuje jednolitość sposobu naliczania i poboru tych dwóch rodzajów odsetek pobieranych od należności importowych.

Konsultacje publiczne ustawy trwają do 13 marca br.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2018 r.(Źr.bip.kprm.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet