28 paź 2019

28 paź 2019

Ustawa z 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Prawo Pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja ma zapewnić prawidłowe stosowanie rozporządzenia PE i Rady UE 2018/644 w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Nowe unormowania m.in. obligują Państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczenia paczek, za to, że nie przekazują krajowemu organowi regulacyjnemu informacji dotyczących m.in. wielkości rocznego obrotu w ramach tych usług,  charakteru i opisu oferowanych usług czy liczby zatrudnionych. Prawo pocztowe dodało nowy rozdział dotyczący warunków wykonywania obowiązków informacyjnych, w tym obowiązku dla operatora świadczącego usługi doręczania paczek do przekazywania stosownych informacji  i dokumentów prezesowi UKE niezwłocznie po rozpoczęciu ich świadczenia. W przypadku naruszenia ww. obowiązku, przewidziane są kary pieniężne.

Ustawa wejdzie w życie 23 listopada 2019 roku.    ( Źródło: DGP 28 października 2019 roku nr 209 (5111)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet