4 kwi 2017

4 kwi 2017

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia 2017 r. poz. 708. Ustawa wchodzi w życie po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 21-32, art. 34 oraz art. 35 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2017 r.
Ministerstwo Finansów udostępnia usługę „e-Przewóz”, która umożliwi klientom Krajowej Administracji Skarbowej realizację ustawowych obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT oraz jego aktualizację. Usługa ta będzie świadczona za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i pozwoli na obsługę przewozu „towarów wrażliwych” na i przez terytorium Polski.  Niezbędne informacje i interaktywne formularze zgłoszeń przewozu znajdują się na stronie test.puesc.gov.pl       (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).