11 gru 2020

11 gru 2020

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych- projekt zmian

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych proponowanych w projekcie, jest zmiana zasad tworzenia stref czystego transportu. Zgodnie z projektem wprowadzona ma być możliwość utworzenia stref dla wszystkich miast, niezależnie od liczby mieszkańców.Jednocześnie, proponuje się nałożyć obowiązek ich utworzenia na gminy liczące więcej niż 100 tys. mieszkańców, ze względu na większą emisję zanieczyszczeń powietrza na takich terenach. Kolejne proponowane zmiany to nadanie gminom  możliwości progresywnego wprowadzania ograniczeń w ruchu pojazdów, w zależności od normy emisji spalin na terenach objętych strefą czystego transportu i docelowo umożliwienie wjazdu tylko dla pojazdów niskoemisyjnych oraz stworzenie systemu identyfikacji pojazdów uprawnionych do wjazdu. Projektowany przepis określa, które pojazdy spełniające wymogi klasy norm emisji spalin EURO mogą poruszać się po strefach czystego transportu w wyznaczonych przedziałach czasowych. Odpowiednio dla pojazdów spełniających co najmniej normę Euro 4,
w latach 2021 – 2025, spełniających co najmniej normę Euro 5, w latach 2026 – 2030, spełniających co najmniej normę Euro 6, w latach 2031 – 2035.Aby zachęcić przedsiębiorstwa transportowe do wymiany floty na pojazdy niskoemisyjne, które będą tańsze w eksploatacji niż pojazdy napędzane silnikami spalinowymi w projekcie przewidziano także zwolnienie z opłat drogowych (za przejazd drogami ekspresowymi i autostradami) i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe
i autobusy). Z projektem, który jest obecnie konsultowany można zapoznać się na stronie: Projekt (legislacja.gov.pl)(Źr. www.legislacja.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet