20 gru 2021

20 gru 2021

Ustawa o czasowej obniżce akcyzy już obowiązuje

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa z dnia 09 grudnia 2021 r. przewiduje czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG. Zaproponowano także wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe (art. 1) oraz czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw (art. 2).

Zmiana proponowana w ustawie akcyzowej spowoduje obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

W związku z czasowym charakterem proponowanych zmian dodano w przepisach epizodycznych ustawy akcyzowej dwa nowe artykuły – art. 163d i art. 164a. W art. 163d uregulowano kwestie związane ze zwolnieniem od akcyzy w okresie do dnia 31 maja 2022 r. sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom tej energii w gospodarstwach domowych. W art. 164a uregulowano kwestię obniżonych stawek akcyzy na niektóre wyroby energetyczne.

Stawki akcyzy w okresie od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wyniosą na:

  • benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1369,00 zł/1000 litrów;
  • oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1065 zł/1000 litrów;
  • biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1065 zł/1000 litrów;
  • gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 364,00 zł/1000 kilogramów.

Stawki akcyzy w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniosą na:

benzyny silnikowe o kodach CN 2710 12 45 lub 2710 12 49 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1413,00 zł/1000 litrów;

– oleje napędowe o kodzie CN 2710 19 43 i 2710 20 11 oraz wyroby powstałe ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach – 1104 zł/1000 litrów;

– biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, spełniające wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczone do napędu silników spalinowych, bez względu na kod CN – 1104 zł/1000 litrów;

– gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych skroplone – 387,00 zł/1000 kilogramów.

Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. wyniesie – 4,60 zł/MWh.

Obniżenie stawek akcyzy powinno oznaczać spadek cen paliw na stacjach paliw. W przypadku przeniesienia całej obniżki akcyzy na końcową cenę paliw litr paliwa będzie się kształtował następująco:

  • olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa:

20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 8 gr/l z VAT 10 gr/l,

1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 5 gr/l z VAT o 6 gr/l;

  • benzyny silnikowe:

20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 14 gr/l z VAT 17 gr/l,

1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 11 gr/l z VAT o 14 gr/l;

  • gaz skroplony (LPG):

20 grudnia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. o 15 gr/l z VAT 18 gr/l,

1 stycznia 2022 r. – 31 maja 2022 r. o 15 gr/l z VAT o 18 gr/l.

Źródło: Prawo.pl dla LEX.pl z dn. 20.12.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet