30 sty 2023

30 sty 2023

Ustawa, która poprawi bezpieczeństwo żeglugi morskiej podpisana przez prezydenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej to cele podpisanej 25 stycznia przez Prezydenta ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Przepisy umożliwią też budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Celem ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw jest poprawa bezpieczeństwa żeglugi, zwiększenie efektywności działań administracji morskiej w imieniu państwa bandery, usprawnienie nadzoru nad czynnościami uznanych organizacji upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej, uproszczenie i zaktualizowanie ram prawnych w zakresie dopełniania formalności sprawozdawczych z wykorzystaniem Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego przez statki wchodzące do portów morskich i z nich wychodzące, usprawnienie funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów oraz umożliwienie budowy przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Według Ministerstwa Infrastruktury, najważniejsze rozwiązania to:

⇒zmiana definicji certyfikatu (którym będzie dokument bezpieczeństwa wydany dla statku zgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umów międzynarodowych, w tym karta bezpieczeństwa) oraz wskazanie, że certyfikaty, w tym karty bezpieczeństwa będą mogły być wydane w postaci elektronicznej

⇒ Doprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.

⇒ Wprowadzenie obowiązkowych audytów i inspekcji doraźnych po zatrzymaniu statku w obcym porcie ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

⇒ Wprowadzenie obowiązkowego audytu w stosunku do armatora po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

⇒ Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

⇒ Umożliwienie dyrektorom urzędów morskich wydawanie zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów.

⇒Wskazanie, że w działaniach poszukiwawczych i ratowniczych będą mogły uczestniczyć ochotnicze drużyny ratownicze

⇒ Wyłączenie jednostek pływających Służby Ochrony Państwa ze stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim (analogicznie do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Straży Granicznej).

⇒Wyłączenie przepisów ustawy w zakresie monitorowania i informacji o ruchu statków (z zastrzeżeniem przypadków określonych w ustawie) w stosunku do statków rybackich o długości do 45 m (obecnie wyłączenie: do 24 m) oraz jachtów rekreacyjnych o długości do 45 m (obecnie wyłączenie jachtów morskich o długości do 24 m) oraz statków o pojemności brutto (GT) poniżej 300 jednostek; (Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 26.01.2023 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet