26 paź 2015

26 paź 2015

Usługi transportowe nie są usługami ciągłymi

Przez:

Sekcja: Aktualności

Jeśli można określić jednoznacznie moment rozpoczęcia usługi i jej zakończenia, a tak jest w przypadku usług transportowych, to nie ma możliwości rozliczania ich jako usługi ciągłej. Tak orzekł WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 14 października 2015 r.(sygn.akt I SA/Wr1507/15). Spółka transportowa zamierzała zawrzeć w umowie z klientem postanowienie o rozliczaniu usług w okresach miesięcznych zgodnie z terminami zapłaty wynagrodzenia, sądząc, że takie ustalenia skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w terminach dokonywania tych rozliczeń. Jednak data wykonania poszczególnych usług transportowych w okresie rozliczeniowym jest znana, zatem obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania każdej z tych usług odrębnie. (Gazeta Prawna nr 207- K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet