7 kwi 2016

7 kwi 2016

Usługa kompleksowa

Przez:

Sekcja: Aktualności

NSA w wyroku z 11 lutego 2016 r., sygn. akt I FSK 1668/14 oddalił skargę spółki, która zakwalifikowała nabyte usługi , jako kompleksowe usługi organizacji szkolenia i odliczyła podatek naliczony z tych faktur. Jak ustaliły organy skarbowe faktury te dotyczyły  zakupu usług noclegowych i gastronomicznych,  co do których obowiązuje zakaz odliczenia VAT wynikający z art. 88 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka we własnym zakresie zajmowała się opracowaniem programu szkolenia i zapewnieniem prelegentów, a to te czynności  są  podstawowymi elementami usługi organizacji szkolenia.

 W drugim przypadku zakwestionowanym przez fiskusa Spółka uznała  w sposób nieuzasadniony dostawę sprzętu medycznego i usług budowlanych związanych z dostosowaniem pomieszczeń do montażu za kompleksowe świadczenie, podlegające opodatkowaniu obniżoną stawką podatku w wysokości 8%, właściwą dla dostaw sprzętu medycznego.  Zasadą ustawową jest oddzielność i samodzielność świadczonych usług. Uznanie odrębnych świadczeń za jedno kompleksowe świadczenie ma charakter wyjątkowy. Dostawa sprzętu medycznego mogła być świadczona odrębnie od wykonania adaptacji budowlanej pomieszczenia, co dodatkowo potwierdza fakt, iż usługi budowlane były wykonane  przez  podwykonawcę -firmę budowlaną,  a nie przez spółkę –dostawcę sprzętu medycznego . ( Źr.www. orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet