18 gru 2018

18 gru 2018

USA – nowe regulacje prawne reakcją na konsolidację w żegludze kontenerowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowe regulacje prawne podpisane właśnie przez Prezydenta Trumpa zawierają  postanowienia zabezpieczające operatorów terminali portowych, także inne podmioty świadczące usługi portowe takie jak pilotaż, usługi holownicze i dostawy wyposażenia przed dyktatem cenowym będącym wynikiem zmowy przewoźników oceanicznych, który w długim okresie może zachwiać kondycją tych podmiotów i utrudniać przyszłe inwestycje w infrastrukturę i technologie.

Legislacja jest reakcją na postępującą konsolidację globalnej żeglugi kontenerowej i stanowi część Federal Maritime Commission Authorization Act of 2017, która została inkorporowana do Frank LoBiondo Coast Guard Authorization Act of 2018. Nowe przepisy upoważniają FMC do prowadzenia dochodzenia wobec aliansów żeglugowych w  przypadku, gdy angażują się one w jakiekolwiek antymonopolistyczne działania podczas negocjacji z innymi uczestnikami branży takimi jak: firmy przeładunkowe, operatorzy terminali portowych, firmy  holownicze, firmy zaopatrujące w bunkier. Ponadto FMC została zobligowana do corocznej analizy wpływu aliansów i zawarcia tej informacji w raporcie składanym Kongresowi.  Aliansom zabrania się angażowania we wspólne negocjacje, które stanowiłyby zagrożenie dla konkurencji. Zabrania się im także uczestniczenia w uzgodnieniach dotyczących stawek i zawierania „vessel sharing agreements” na tych samych relacjach,  o ile taki ich udział miałby wpłynąć na ograniczenie serwisu lub podwyżkę kosztów transportu.

Department of Justice zachowa uprawnienia do ścigania sądownie antykonkurencyjnych zachowań stanowiących naruszenie  amerykańskiego prawa antymonopolowego.

Inne postanowienia dotyczą zakazu prowadzenia działalności podmiotów występujących w charakterze ocean transportation intermediary OTI (NVOCC i spedytor morski) o ile podmiot taki nie posiada ważnej licencji. To postanowienie w powiązaniu z ostatnimi regulacjami FMC rozszerzającymi wymogi rejestracyjne zagranicznych NVOCC obsługujących amerykański „inbound trade” umożliwiają FMC szeroki  nadzór nad OTI.           (źr. CLECAT Newsletter 41/2018 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet