20 lis 2020

20 lis 2020

Urząd skarbowy o zasięgu krajowym-od 2021 r. obsługa największych podmiotów gospodarczych w jednym miejscu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.Jak wynika z projektu od 1 stycznia 2021 r. zacznie działać jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym, który obsłuży największe firmy .Projekt zakłada następujące rozwiązania:

– koncentrację obsługi podmiotów z całego kraju, które prowadzą działalność o największej skali (tj. przychód/obrót netto przekraczający 50 mln euro) przez I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie,

– koncentrację obsługi banków państwowych i banków krajowych prowadzonych w postaci spółek akcyjnych, krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji, podatkowych grup kapitałowych i spółek wchodzących w ich skład oraz spółek giełdowych w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie,

– obsługę podmiotów o dużej skali działalności (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro do 50 mln euro) oraz przedsiębiorców zagranicznych o dużej skali (tj. przychód/obrót netto od 3 mln euro) prowadzoną przez 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,

– obsługę jednostek samorządu terytorialnego, banków spółdzielczych i SKOK-ów oraz oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych,

– odpowiedzialność dwóch wyspecjalizowanych urzędów skarbowych w skali kraju za wyznaczone obszary – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (podatek u źródła – WHT) oraz II Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (m.in. fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne),

-przejęcie obsługi z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, które nie spełniają kryterium podmiotowego ani kryterium przychodu/obrotu przez pozostałe 380 urzędów skarbowych działających w kraju.Rozwiązania te mogą jeszcze ulec zmianie w toku  uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych.Więcej na ten temat a stronie: https://www.gov.pl/web/kas/od-2021-r-obsluga-najwiekszych-podmiotow-gosp   (Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet