10 mar 2016

10 mar 2016

Unijny Kodeks Celny – zmiany od 1 maja 2016

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc zamieszczono opisy zagadnień dotyczących najważniejszych zmian wprowadzanych od 1 maja 2016 r. przez Unijny Kodeks Celny.
Znajduje się tam również wzór aneksu do gwarancji bankowych / ubezpieczeniowych stanowiących zabezpieczenia należności celnych i podatkowych , opracowany w związku z wejściem w życie z dniem 1maja Unijnego Kodeksu Celnego oraz przepisów wykonawczych i delegowanych:
http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3a17c781-898f-4ed7-8c49-6d37ed3b1536 (KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet