17 paź 2018

17 paź 2018

Unijny Kodeks Celny – wydłużenie okresu przejściowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

2 marca 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę artykułu 278 UKC, która zezwala administracjom celnym i operatorom na kontynuację do 2025 r. istniejących systemów w odniesieniu do niektórych formalności celnych. Mimo, że większość nowych czy zmodyfikowanych systemów elektronicznych będzie funkcjonować do 2020 roku, to istnieje ryzyko, że niektóre systemy nie zostaną ukończone przed 2025 r. (głównie ICS2).  11 października br.  Komitet Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO)  PE zaakceptował raport w sprawie propozycji regulacji PE i RE zmieniającej Rozporządzenie nr 952/2013 –  prolongaty przejściowego stosowania innych środków niż elektroniczne techniki. Komitet zaakceptował wydłużenie możliwości stosowania procedur w formie tradycyjnej (papierowej)  do czasu uzyskania pełnego przejścia na formę elektroniczną obsługi wszystkich operacji celnych.     (źr. CLECAT Newsletter nr 2018/35 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet