11 lip 2016

11 lip 2016

Unijny Kodeks Celny – program E-LEARNING

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej   http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm treść programu  e-learning Unijnego Kodeksu Celnego .  Program składa się z serii modułów  ujetych w trzech częściach. Część 1 (Level 1) obejmuje przegląd UKC koncentrując się na kluczowych zagadnieniach, wpływie na adminstrację celną i wymianę handlową, oraz wprowadzonych rozwiązaniach  tymczasowe w związku z przejściem z WKC na UKC.  Ta część osiagalna jest w 21 językach , w tym w języku polskim.   Część 2 programu (Level 2)  dostarcza  podstawowej wiedzy i opisuje poszczególne procedury przewidziane w UKC. Część 3  (Level 3) to wiedza ekspercka i praktyczne rozwiązania, w tym stosowanie systemów informatycznych. Część  2  na tę chwilę jest wyłącznie w języku angielskim. Część 3 pozostaje w opracowaniu.   (źr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/ucc/index_en.htm – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet