30 mar 2016

30 mar 2016

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje z Chinami i Japonią w sprawie bezpieczeństwa w transporcie lotniczym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska została upoważniona do rozpoczęcia negocjacji z Chinami i Japonią w kwestii zawarcia dwustronnych umów odnośnie bezpieczeństwa, które winny przyczynić się do zwiększenia w skali globalnej konkurencyjności europejskiego transportu lotniczego. Dotychczas umowy takie zostały zawarte z USA, Brazylią i Kanadą. (źr. CLECAT Newsletter 2016/13 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).