21 kwi 2021

21 kwi 2021

Umowa na wykonanie drugiej części drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską podpisana

Przez:

Sekcja: Aktualności

20 kwietnia 2021 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część II”.

Zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, a także budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Kontrakt zawarty między Urzędem Morskim w Gdyni a firmą Budimex SA obejmuje:

-przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg na odcinku o długości około 10,4 km i szerokości toru mierzonego w dnie na rzece 60 m, a w rejonie Nowakowa 40 m, w zakresie obudowy brzegów,

-wykonanie kotew gruntowych o łącznej długości 202 000 mb,

-wykonanie umocnienia brzegów za pomocą stalowej ścianki szczelnej na długości brzegu 13,3 km,

-wykonanie umocnienia brzegów za pomocą żelbetowej ściany szczelinowej na długości brzegu 1,7 km,

-budowę mostu obrotowego na rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, w odległości około 650 m od istniejącego mostu pontonowego.

Z nowej drogi wodnej będą mogły korzystać jednostki o nasypujących parametrach:

100 m długości, 20 m szerokości, 4,5 m zanurzenia   dla jednostek jednokadłubowych oraz 180 m długości dla zastawu pchacz plus dwie barki przy tej samej maksymalnej szerokości
i zanurzeniu.

Wartość umowy wynosi około 574 mln zł, a czas przewidziany na jej realizację to 24 miesiące. (Źr. Ministerstwo Infrastruktury -www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet